מחנה קיץ נוער – 2015

מחנה קיץ משפחה אחת: כוחה של אחדות.

ביחד מתגברים על האובדן.

Leave a Comment

Your email address will not be published.